Δημοσίευση αποτελεσμάτων της αριθ. ΣΟΧ 3/2019 ανακοίνωσης πρόσληψης ΔΕ Ηλεκτρολόγων.

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ 3/2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών δύο (2) υπαλλήλων με ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης   πατήστε εδώ,

 Για να δείτε τον πίνακα επιτυχόντων   πατήστε εδώ,

 Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων   πατήστε εδώ,

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από αύριο  09/01/2020 μέχρι 20/01/2020.

Ανακοίνωση από το Δήμο Σιντικής για την διάθεση θερμαινόμενων χώρων σε πολίτες ευπαθών ομάδων.

Καθ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και ειδικότερα τις ημέρες οπότε και παρατηρούνται χαμηλές θερμοκρασίες, ο Δήμος Σιντικής μεριμνώντας για τους συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, διαθέτει τις αίθουσες της Μαθητικών Εστιών Σιδηροκάστρου και Κάτω Ποροϊων, προκειμένου να προστατευτούν από το κρύο.

Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στα παρακάτω τηλέφωνα:

Για τη Μαθητική Εστία Σιδηροκάστρου : 6996206919 (Γεώργιος Τσίντσιος-Εντεταλμένος Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής)

Για τη Μαθητική Εστία Κάτω Ποροϊων  : 6977047795 (Αναστάσιος Βασιλειάδης)

Αναστολή συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών λόγω βλάβης στο απορριμματοφόρο του Δήμου Σιντικής.

Έπειτα από σοβαρή βλάβη που παρουσιάστηκε στο απορριμματοφόρο όχημα της ανακύκλωσης του Δήμου Σιντικής και η μη δυνατότητα άμεσης επισκευής της, το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου ενημερώνει τους επαγγελματίες και τους δημότες του ότι δε θα γίνει η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών μέχρι την αποκατάστασή της.

Παρακαλούμε όλους τους δημότες να μη βγάζουν το ανακυκλώσιμο υλικό μέχρι την έκδοση νεώτερης ανακοίνωσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.