Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Σιντικής.

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Σιντικής, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σιντικής στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σιντικής θα δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
2 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
3 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25
4 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25
5 Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 25
6 Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10
 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στα προσφερόμενα προγράμματα, μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω τοπικά γραφεία του Δήμου Σιντικής:

 

  1. Για τους ενδιαφερόμενους, που διαμένουν στις δημοτικές ενότητες Σιδηροκάστρου, Αχλαδοχωρίου, Αγκίστρου και Προμαχώνα, στο Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου.

Τηλ. : 2323350219

Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 34, Σιδηρόκαστρο, Δημαρχείο  (1ος όροφος, γραφείο 6).

Email: programatismos@sidiki.gr

  1. Για τους ενδιαφερόμενους, που διαμένουν στην δημοτική ενότητα Κερκίνης, στο κτίριο του Αντιδημαρχείου Ροδοπόλεως.

Τηλ. : 2327350133

Ταχ. Διεύθυνση: Κτίριο Αντιδημαρχείου,

Υπεύθυνος: Κος Τερζόπουλος Παναγιώτης

  1. Για τους ενδιαφερόμενους, που διαμένουν στην δημοτική ενότητα Πετριτσίου, στο κτίριο του Κ.Ε.Π Νέου Πετριτσίου.

Τηλ. : 2323028405

Ταχ. Διεύθυνση: Κτίριο Κ.Ε.Π Νέου Πετριτσίου

Υπεύθυνος: Κος Βάρφης Χρήστος

Αιτήσεις μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019. Τμήματα θα δημιουργηθούν, ανάλογα με το πλήθος των αιτήσεων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. Ο ελάχιστος αριθμός αιτήσεων, που απαιτείται για να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει ένα τμήμα, είναι 16.

Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, θα δοθούν Πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δείτε εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ.