Παρουσίαση βιβλίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σιδηροκάστρου.

Πού κρύφτηκαν τα γράμματα (Το πιο πρωτότυπο αλφαβητάριο)

Με τον πιο ευχάριστο και χαριτωμένο τρόπο ακόμα και τα μικρότερα παιδιά θα μάθουν τα γράμματα.

Πρόκειται για το πιο πρωτότυπο αλφαβητάριο διότι κάθε γράμμα ως γραφικό σύμβολο κρύβεται εικονικά στη λέξη. Η ιδιαιτερότητα αυτή δεν υπάρχει σε κανένα άλλο αλφαβητάριο.

Είναι ένα βοήθημα για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας καθώς και για παιδιά με ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες

Σας περιμένουμε να το γνωρίσετε!