Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων στη ΔΕΥΑ Σιντικής.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής Ανακοινώνει

Την πρόσληψη συνολικά Τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών (2 Τεχνίτες Υδραυλικούς Δ.Ε., 1 Χειριστής Μηχανημάτων έργου JCB Δ.Ε. και 1 Εργάτης-τρια Γενικών καθηκόντων).

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το “Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση <12-02-2019> πατήστε εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 04/11/2019

Πληροφορίες: 23273-50129, 23270-22862, 2323 025750.