Ορισμός νέων αντιδημάρχων στον Δήμο Σιντικής.

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις Δημάρχου με τον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Σιντικής και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο καθένας.

Δείτε παρακάτω τις αποφάσεις ΩΦ1ΨΩ1Υ-Ξ20 ΩΞ7ΙΩ1Υ-ΜΔΠ