Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αριθ. ΣΟΧ 1/2019 για τον κωδικό ειδικότητας 101 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σκαπτικού Μηχανήματος).

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών ενός υπαλλήλου με κωδικό ειδικότητας 101 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σκαπτικού Μηχανήματος).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  στην ειδικότητα 101.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ στην ειδικότητα 101.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από αύριο μέχρι και 2/9/2019.