Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αριθ. ΣΟΧ 1/2019.

Ο δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών: δυο (2) ΥΕ με κωδικό ειδικότητας 103 εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων, δύο (2) ΥΕ με κωδικό ειδικότητας 104 εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρου και ενός (1) ΔΕ με κωδικό ειδικότητας 102  οδηγών φορτηγού Γ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   στην ειδικότητα 102.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ στην ειδικότητα 103.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ στην ειδικότητα 104.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ στην ειδικότητα 102.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ στην ειδικότητα 103.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ στην ειδικότητα 104.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ στην ειδικότητα 102.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ στην ειδικότητα 103.
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από αύριο μέχρι και 2/9/2019.
Τα αποτελέσματα για την ειδικότητα με κωδικό 101 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σκαπτικού μηχανήματος) θα εκδοθούν και θα αναρτηθούν αύριο 22/8/2019