Έκδοση ψηφιακής υπογραφής στους υπαλλήλους του Δήμου Σιντικής.

Ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής για το πλείστο των πιστοποιημένων υπαλλήλων του Δήμου Σιντικής. Η ψηφιακή υπογραφή επιτρέπει την αποκλειστική διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, αντικαθιστώντας την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα,. Ακόμη έχει ισοδύναμη νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή και με μεγαλύτερη μάλιστα ασφάλεια!

Όπως δήλωσε ικανοποιημένος ο Δήμαρχος Σιντικής, κος Φώτιος Δομουχτσίδης, μετά την έκδοση ψηφιακών υπογραφών για τους πιστοποιημένους υπαλλήλους του Δήμου,

 «Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και η πλήρης ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών αλλά και μεταξύ πολιτών και Δήμου, αποτελεί:

Α. Προεκλογική μας δέσμευση

Β. Το επόμενο βήμα στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τοποθετώντας τον Δήμο Σιντικής στους πιο σύγχρονους φορείς του Δημοσίου, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά του, επιταχύνοντας τις διαδικασίες, ΠΑΝΤΟΤΕ προς ¨ΌΦΕΛΟΣ των Δημοτών μας

Γ. Τη βάση διαλειτουργικότητας με τους άλλους φορείς του Δημοσίου που θα ακολουθήσουν, όπως υπόσχεται και η παρούσα κυβέρνηση.

Βήμα βήμα, σταθερά προχωράμε μπροστά , αθόρυβα, πάντοτε με πρόγραμμα και σχέδιο.»

Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) στο Δήμο Σιντικής.

Με ταχύτατους ρυθμούς, ο Δήμος Σιντικής  προχωρά στην εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) , μετά και την ολοκλήρωση του έργου αποτύπωσης των πραγματικών αναγκών και προτεραιοτήτων του Δήμου και πώς αυτές πρέπει να συμμορφωθούν άμεσα στο νέο κανονισμό.

Με την υλοποίηση της διαδικασίας, ο Δήμος Σιντικής θα  έχει πλέον στη διάθεση του πλήρη και λεπτομερή εικόνα για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, καθώς και των ενεργειών που απαιτείται να τηρούν όλες οι Διευθύνσεις και τα τμήματα.

Την ικανοποίηση του για την έναρξη των διαδικασιών, ενός τόσο πολύπλοκου έργου και την άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών του Δήμου σε μια σημαντική υποχρέωση που απορρέει από το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε ο Δήμαρχος Σιντικής Φώτιος Δομουχτσίδης, ο οποίος συνεχίζοντας είπε «Μπαίνουμε αποφασιστικά στον 21ο Αιώνα. Θα κάνουμε τον Δήμο Σιντικής προστατευτικό για τους Δημότες του, καθιστώντας τον παράλληλα πρωταγωνιστή στις θετικές εξελίξεις. Παρά την καλοκαιρινή περίοδο, όπου  το σύνολο του κόσμου ασχολείται με τις διακοπές του, εμείς Συνεχίζουμε Προχωρώντας Μπροστά, για τον Δήμο Σιντικής που οραματιζόμαστε…»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο  νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος είναι υποχρεωτικός για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Ο νέος κανονισμός θέτει μία σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στους ΟΤΑ και στα Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με την συγκέντρωση, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή τους, τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες, την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων και τις ενέργειες γνωστοποίησης, που οφείλει να κάνει ο φορέας σε περίπτωση παραβίασης τους.

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σιδηροκάστρου.

Με την υπ’ αριθ. 4328/28-06-2019 Απόφαση Ένταξης εγκρίθηκε με 100% χρηματοδότηση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής η πρόταση του Δήμου Σιντικής για το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Σιδηροκάστρου» με προϋπολογισμό 1.750.800 € και συνδικαιούχο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών.

Η εγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων αναβάθμισης δημόσιου χώρου, συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας σε συνδυασμό με δράσεις ανάδειξης της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής. Είναι το πρώτο έργο στοχευμένων παρεμβάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν ταυτόχρονα το δημόσιο χώρο και τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής με στόχο α) την αναβάθμιση της αισθητικής και λειτουργικότητας της περιοχής παρέμβασης και β) την οργάνωση της της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής παρέμβασης.

Ο Δήμος Σιντικής ευχαριστεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, όλους όσοι εργάστηκαν γι’ αυτή την επιτυχία καθώς και τις επιχειρήσεις που δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα και εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή του.

  Δείτε εδώ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ευχαριστήρια επιστολή του Διευθυντή Παλλατίδειου Λυκείου Σιδηροκάστρου.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας του Παλλατιδείου ΓΕΛ Σιδ/στρου θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευαρέσκεια για την άψογη συνεργασία – σε πνεύμα αγαστής σύμπνοιας – που επιτύχαμε κατά τη διεξαγωγή 3 εκλογικών αναμετρήσεων, σε διάστημα λιγότερο των σαράντα ημερών. Η προσφορά εργατών του Δήμου για την καθαριότητα των αιθουσών διδασκαλίας την επικειμένη των εκλογών, η άμεση επικοινωνία με τον εντεταλμένο υπάλληλο του Δήμου για τη διευθέτηση των όποιων ζητημάτων και η παράδοση του κτηρίου σε άριστη κατάσταση κατατείνουν ευθέως και ανυπόκριτα στο υπερκείμενο συμπέρασμα.»

 

-Ο-

Δ/ΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΠΕ02,Υπ. Διδάκτωρ, M.A., M.Sc.

Συγχαρητήρια επιστολή του πρέσβη του Κράτους της Παλαιστίνης στον κ. Φώτη Δομουχτσίδη για την επανεκλογή του στο αξίωμα του δημάρχου Σιντικής.

Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε στις 5 Ιουλίου 2019, ο πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης, Marwan Toubassi, στον δήμαρχο κ. Φώτη Δομουχτσίδη για την επανεκλογή του στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, επιβεβαιώνοντας τις άριστες σχέσεις του Δήμου Σιντικής με το Κράτος της Παλαιστίνης.

Δείτε εδώ την επιστολή.

Διανομή προϊόντων στους ωφελούμενους Τ.Ε.Β.Α. στις 11 και 12 Ιουλίου 2019 στο κτίριο του πρώην ορφανοτροφείου Σιδηροκάστρου.

Παρακαλείστε να προσέλθετε την Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 από τις 08:00 έως τις 14:00 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ , κτίριο πρώην ορφανοτροφείο στο Σιδηρόκαστρο Δήμου Σιντικής , Τ.Κ  62300  )  για να παραλάβετε προϊόντα στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει τα εξής Ξηρά προϊόντα:
1. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,5 kg
2. ΡΥΖΙ ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,5 kg
3. ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ ΜΕ ΖΥΜΑΡΙΚΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 kg
4. ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 kg
5. ΑΛΕΥΡΙ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 kg
6. ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 kg
7. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,45 kg
8. ΣΟΥΠΑ ΜΙΝΕΣΤΡΟΝΕ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,75 kg
9. ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 lt
10. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 lt
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο:  8,2  κιλά.   Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα εξής Ξηρά-Βρεφικά προϊόντα:
1. ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,3 kg
2. ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,3 kg
3. ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 lt
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο:  3,2  κιλά. Κάθε αίτηση – νοικοκυριό θα παραλάβει τα εξής ΒΥΣ  προϊόντα:
1. ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ml
2. ΣΑΜΠΟΥΑΝ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 lt
3. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Γ.Χ. 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 lt
4. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 lt
5. ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 kg
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο:  4,10  κιλά. Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα εξής ΒΥΣ-Βρεφικά  προϊόντα:
1. ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 1 Συσκευασία με 50 τμχ
2. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 1 Συσκευασία με 72 τμχ
Σύνολο τεμαχίων ανά ωφελούμενο:  2 συσκευασίες.  

Οι δικαιούχοι να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο που να αναγράφει το Α.Μ.Κ.Α. τους, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος, ο εκπρόσωπός του να έχει εξουσιοδότηση.

Επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου όγκου και βάρους των προϊόντων (κυρίως πολυμελών οικογενειών) , απαιτείται από τους ωφελούμενους μεταφορικό μέσο, για να μεταφέρουν τα τρόφιμα που θα παραλάβουν.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:   2323022564.

Ενημερωτική Ημερίδα για το ΤΕΒΑ στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Το Ν.Π.Δ.Δ «Πρόνοια και Αγωγή» του Δήμου  Σιντικής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 στις 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου. Επίσης θα υπάρχει κινητή μονάδα (VAN), ειδικά εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς επιστήμονες ανοιχτή προς όποιον θέλει να ενημερωθεί ατομικά

Βασικός άξονας της ημερίδας θα είναι η  ενημέρωση για θέματα υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. Θα μιλήσουν  η νοσηλεύτρια και η διαιτολόγος/ διατροφολόγος του Ι.Α.Τ.Α.Π.  σχετικά με τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες και θα πραγματοποιηθεί συμβουλευτική για θέματα υγείας.

Στόχος της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα που αφορούν την σωματική και οργανική τους υγεία, την πολύ σημαντική προληπτική διαδικασία και το μοντέλο ζωής που τα προάγει.

Η ισορροπημένη και προσαρμοσμένη στο άτομο διατροφή, είναι ο πρωταρχικό παράγοντας που εξασφαλίζει μία καλή κατάσταση υγείας και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η γνώση και  σωστή χρήση του από τους ωφελούμενους.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

9:30 – 10:00 Προσέλευση – Εγγραφές

10:00 –10:15 Χαιρετισμοί –  Εισαγωγή

10:15 – 11:00 “Υγεία και ατομική υγιεινή” Εισήγηση νοσηλεύτριας Ι.Α.Τ.Α.Π. κα Τσώνη Μαρία

11:00 – 12:00 “Η υγιεινή διατροφή στη ζωή μας” Εισήγηση διαιτολόγου/διατροφολόγου  Ι.Α.Τ.Α.Π. κα Περσεφόνη Τασούλα

12:00 Κλείσιμο, Συζήτηση, Απορίες

 

Ανακοίνωση πρόσληψης έξι (6) υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών με ειδικότητες:

  • Ενός (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σκαπτικού Μηχανήματος)
  • Ενός (1) ΔΕ Οδηγών Φορτηγού Γ’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • Δυο (2) Εργατών – τριών καθαριότητας εξωτερικών χώρων και
  • Δυο (2) Εργατών – τριών καθαριότητας (Συνοδών απορριμματοφόρου)
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων – 3 Ιουλίου 2019 με 12 Ιουλίου 2019.

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το παράρτημα με σήμανση  12/02/2019 πατήστε εδώ

Για το έντυπο της αίτησης ΣΟΧ6 πατήστε εδώ