Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου Σιντικής.

Η δημοτική αρχή του Δήμου Σιντικής  σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του,  προτίθεται να δημιουργήσει σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Δήμο Σιντικής. Για την ίδρυση και λειτουργία του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας είναι απαραίτητη η συμμετοχή τουλάχιστον 20 ατόμων.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ( Σ.Δ.Ε. ) είναι ένα δωρεάν, καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων, με συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη. Απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου. Το πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης, διαθέτει πιο ευέλικτο περιεχόμενο, και έχει προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Στόχος των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και, τέλος, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, που θεσμοθετήθηκαν στην Ελλάδα με τον νόμο 2525/97, αποτελούν Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες, συγκεκριμένα δύο εκπαιδευτικά έτη. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 25ωρo και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

Ελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Αγγλική Γλώσσα

Πληροφορική

Κοινωνική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Φυσικές Επιστήμες

Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, στο γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Σιντικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2323350206 – 2323350219

Email επικοινωνίας: iakovidis@sidiki.gr

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» 2019.

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2019» που διοργανώνει ο Δήμος μας για την 106η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης του Σιδηροκάστρου. Δείτε παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων.