Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη ενός ατόμου ΥΕ Καθαριότητας στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή του Δήμου Σιντικής».

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. ΣΟΧ3/2018 ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητος για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου έως 31/8/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Δείτε εδώ τους πίνακες.

Έκτακτη ανακοίνωση για την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε περιοχές του Δήμου Σιντικής.

Λόγω της έκτακτης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Σιντικής, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων σε όλες τις κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης.