Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης του Δήμου Σιντικής για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγου.

Σήμερα, στις 07/09/2018, αναρτούμε τους πίνακες κατάταξης, διοριστέων και αποκλειόμενων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης του Δήμου Σιντικής, που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών ενός υπαλλήλου με ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων.

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης πατήστε εδώ Για να δείτε τον πίνακα διοριστέων πατήστε εδώ Για να δείτε τον πίνακα αποκλειόμενων πατήστε εδώ