Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού από το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σιντικής «Πρόνοια & Αγωγή».

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σιντικής «Πρόνοια & Αγωγή» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων και την πρόσληψη με σύμβαση έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενεικής και Επαγγελματικής Ζωής» 2017-2018.

  Δείτε εδώ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1_2018, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017,ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ.