Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δύο γεωθερμικών θερμοκηπίων της Δημοσυνεταιριστικής Γεωργικής Επιχείρησης Θερμοκηπίων Σιδηροκάστρου Α.Ε.

Η Δημοσυνεταιριστική Γεωργική Επιχείρηση Θερμοκηπίων Σιδηροκάστρου Α.Ε. εκθέτει σε πλειοδοτικό διαγωνισμό την εκμίσθωση των δύο γεωθερμικών θερμοκηπίων που διαθέτει, εκτάσεως 4.000 τ.μ και 6.000 τ.μ και των δικαιωμάτων χρήσης της γεωθερμίας, τα οποία βρίσκονται στη Θερμοπηγή Σιντικής για συνολική διάρκεια 12 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους, σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικά ή στη γραμματεία της επιχείρησης από την Τρίτη 10/04/2018 έως την Παρασκευή 27/04/2018.

   
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των γεωθερμικών θερμοκηπίων της Δημοσυνεταιριστικής Γεωργικής Επιχείρησης Θερμοκηπίων Σιδηροκάστρου Α.Ε.
 

Στις 15 Απριλίου ο εορτασμός της 77ης Επετείου της Μάχης των Οχυρών

Το 10ο Σύνταγμα Πεζικού «ΧΜΠ» ανακοινώνει ότι την Κυριακή 15 Απριλίου 2018, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις εορτασμού της 77ης Επετείου της Μάχης των Οχυρών, στα οχυρά «ΡΟΥΠΕΛ«, «ΟΧΥΡΟ» (πρώην ΙΣΤΙΜΠΕΗ) και «ΛΙΣΣΕ«.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 ΣΠ

Ανακοίνωση Τ.Ο.Ε.Β. 1ου αρδευτικού δικτύου πεδιάδος Ν. Σερρών.

Με έγγραφό του το Τ.Ο.Ε.Β. 1ου αρδευτικού δικτύου Σερρών και με βάση τον Κανονισμό Άρδευσης του οργανισμού, ανακοινώνει στους καλλιεργητές τις παρακάτω υποχρεώσεις και περιορισμούς:

1. Κάθε γεωργός – καλλιεργητής υποχρεούται όπως:

α) Να καθαρίζει και να συντηρεί τη διώρυγά του από χόρτα και χώματα μέχρι 31 Μαρτίου, αλλά και καθόλη τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.

β) Να συντηρεί και να επισκευάζει τη διώρυγά του, μέσα και έξω από το χωράφι του, από σπασίματα, αρμούς, αλλοιώσεις τα δε υλικά θα τα χορηγεί (τσιμέντα-χαλίκια) θα τα χορηγεί ο οργανισμός.

γ)Να συλλέξει τυχόν νάιλον άρδευσης που πέταξε σε τάφρο ή αγροτικό δρόμο πέριξ του κτήματός του.

Όσοι δε συμμορφώνονται με τα παραπάνω, θα επεμβαίνει ο οργανισμός και εκτός από τη δαπάνη αποκατάστασης θα τους επιβάλλει το ανάλογο πρόστιμο που προβλέπεται στον εγκεκριμένο κανονισμό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΕΒ