Στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας του Δήμου Σιντικής με την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και συγκεκριμένα με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών προγραμματίζεται η διεξαγωγή εξετάσεων για δίπλωμα αγροτικών μηχανημάτων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Σιντικής.

Σκοπός της δράσης είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων και η μικρότερη ταλαιπωρία τους, λόγω της μεγάλης απόστασης κοινοτήτων του Δήμου μας από την έδρα του Νομού.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος δημότης, που επιθυμεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις για άδεια οδήγησης αγροτικού μηχανήματος, πρέπει να υποβάλλει τη συνημμένη αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.

Οι αιτήσεις θα συγκεντρωθούν στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων (Σιδηρόκαστρο – Πετρίτσι – Ροδόπολη), ενώ στην συνέχεια αυτές θα αποσταλούν στη ΔΑΟΚ.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ν. Πετρίτσι, σε χρόνο που θα καθοριστεί από τη Δ.Α.Ο.Κ Σερρών.

Υπεύθυνος Συντονισμού Δ. Σιντικής: Ιωάννης Τορουνίδης (6980898477)

Υπεύθυνος Συντονισμού ΔΑΟΚ: Νικόλαος Μπαρδάκης (2321356429, 6946794763)

Μπορείτε να επικοινωνήσετε επίσης με την ΔΑΟΚ στα τηλέφωνα (2321356401 Κωνσταντίνου Σπύρος) και (2321356406 Δόλκας Σωτήριος)

Παρακάτω σας επισυνάπτουμε τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή των αιτήσεων σας, που πρέπει να μας τα αποστείλετε έως την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου.

Για μη κατόχους άδειας διπλώματος οδήγησης

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση