Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να καλλιεργήσουν κοινόχρηστες εκτάσεις του Δήμου Σιντικής, να υποβάλλουν τα αιτήματα ενοικίασής τους συνοδευόμενα από  τοπογραφικό της έκτασης που επιθυμούν.

Τονίζεται ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (ΑΤΑΚ).