Το Ν.Π.Δ.Δ «Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ειδικότητας, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». (Περίοδος 2019-2020).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση proniasintikis@gmail.com από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως  τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020.

Δείτε παρακάτω: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΟΧ1_2020 (1) 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6