Ο Δήμος Σιντικής σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 41/2018 (ΑΔΑ:ΩΙΟ8Ω1Υ-0ΟΩ) Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίσθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 (Α΄171), δέχεται αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις που αναφέρονται στο υπ’ αριθ. 7074/16-07-2018 έγγραφό του και το οποίο μπορείτε να διαβάσετε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για πανηγύρια έτους 2018