Με την υπ’ αριθ. 141.9.1/2018 (19-09-2018) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε την οριστική ένταξη του έργου «Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και υπαίθριων χώρων αυτών», που υποβλήθηκε από τον Δήμο Σιντικής στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018», του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 339.000,00 ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 177.756,00 ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει τις εξής επεμβάσεις:

Α. Στο Παλατίδειο Γυμνάσιο-Λύκειο Σιδηροκάστρου πρόκειται να γίνει χρωματισμός του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά, αντικατάσταση κουφωμάτων του κτιρίου του Λυκείου στην πλευρά της πρόσοψης, θερμομόνωση οροφής κτιρίου καθώς και οριοθέτηση γηπέδου πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης.

Β. Στο Γυμνάσιο-Λύκειο Κάτω Ποροίων θα γίνει ασφαλτόστρωση χώρου αυλής και οριοθέτηση γηπέδων πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης.

Γ. Στο Γυμνάσιο-Λύκειο Βυρώνειας πρόκειται επίσης να γίνει ασφαλτόστρωση χώρου αυλής και οριοθέτηση γηπέδων πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης.

Από τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής είναι η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και η εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής των μαθητών.