Μείωση του ωραρίου λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης

μέχρι τις 13:15 ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου

Ο Δήμος Σιντικής, λαμβάνονας υπόψη τις ιδιαίτερα αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίες, αποφασίζει τη μείωση του ωραρίου λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) μέχρι τις 13:15 μέχρι τη λήξη λειτουργίας τους ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ