Σύμφωνα με τον Ν.4647 / 2019  άρθρο 51: «οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α.Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1.1.2020».

 Η παραπάνω   διάταξη νόμου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία  προκειμένου οι δημότες για να δηλώσουν στον Δήμο όλα  τα ακίνητά τους με τα σωστά τετραγωνικά χωρίς πρόστιμα και χρέωση διαφορών!

Ο Δήμος μας με την παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση

Κ Α Λ Ε Ι

τους δημότες να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τετραγωνικών  των ηλεκτροδοτούμενων  και μη ηλεκτροδοτούμενων  ακινήτων τους   (διαμερίσματα, οικίες, αποθήκες, ποιμνιοστάσια, καταστήματα, βιοτεχνικοί και βιομηχανικοί χώροι, ξενοδοχεία, οικόπεδα, κ.λ.π  )

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά, με τον  αρμόδιο υπάλληλο του  Δήμου Σιντικής τηλ.: 2323350233 & email: diodou@sidiki.gr

Οι   υπεύθυνες    δηλώσεις   μπορούν να  υποβάλλονται :

  • Στο αρμόδιο γραφείο  του  δήμου  Σιντικής  στο Σιδηρόκαστρο
  • Στην έδρα της  δημοτικής ενότητας Κερκίνης στην Ροδόπολη
Κατεβάστε από εδώ την υπεύθυνη δήλωση ακινήτου.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Τορουνίδης  Ιωάννης