Με ταχύτατους ρυθμούς, ο Δήμος Σιντικής  προχωρά στην εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) , μετά και την ολοκλήρωση του έργου αποτύπωσης των πραγματικών αναγκών και προτεραιοτήτων του Δήμου και πώς αυτές πρέπει να συμμορφωθούν άμεσα στο νέο κανονισμό.

Με την υλοποίηση της διαδικασίας, ο Δήμος Σιντικής θα  έχει πλέον στη διάθεση του πλήρη και λεπτομερή εικόνα για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, καθώς και των ενεργειών που απαιτείται να τηρούν όλες οι Διευθύνσεις και τα τμήματα.

Την ικανοποίηση του για την έναρξη των διαδικασιών, ενός τόσο πολύπλοκου έργου και την άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών του Δήμου σε μια σημαντική υποχρέωση που απορρέει από το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε ο Δήμαρχος Σιντικής Φώτιος Δομουχτσίδης, ο οποίος συνεχίζοντας είπε «Μπαίνουμε αποφασιστικά στον 21ο Αιώνα. Θα κάνουμε τον Δήμο Σιντικής προστατευτικό για τους Δημότες του, καθιστώντας τον παράλληλα πρωταγωνιστή στις θετικές εξελίξεις. Παρά την καλοκαιρινή περίοδο, όπου  το σύνολο του κόσμου ασχολείται με τις διακοπές του, εμείς Συνεχίζουμε Προχωρώντας Μπροστά, για τον Δήμο Σιντικής που οραματιζόμαστε…»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο  νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος είναι υποχρεωτικός για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Ο νέος κανονισμός θέτει μία σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στους ΟΤΑ και στα Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με την συγκέντρωση, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή τους, τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες, την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων και τις ενέργειες γνωστοποίησης, που οφείλει να κάνει ο φορέας σε περίπτωση παραβίασης τους.