Υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Σαββίδη, ο Δήμος Σιντικής προέβη στον προληπτικό καθαρισμό ρέματος που διασχίζει ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης του Σιδηροκάστρου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία ετοιμότητα και να μειωθούν οι κίνδυνοι εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή.

Οι επεμβάσεις αφορούσαν στην καθαίρεση των σκυροδεμάτων και του συνόλου της φυτικής γης στα πλαϊνά του χειμάρρου καθώς και απομάκρυνση μικρών γεφυρών που εμποδίζουν την ροή του νερού σε περίπτωση πλημμύρας.