Από το Δήμο Σιντικής ανακοινώνεται ότι έχει δημοσιευτεί νέα τροποποίηση της ΚΥΑ με θέμα «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο με αριθ.3485/τ.Β/22-8-2020 ΦΕΚ, ως προς τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας για τη μοριοδότηση των υποψηφίων.

Για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατιθέμενη αίθουσα στο πλαίσιο της ΣΟΧ 3/6432/2020 ανακοίνωσης του Δήμου Σιντικής η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα προβεί σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αντίστοιχων βεβαιώσεων από τις οικείες σχολικές επιτροπές.

Παρακαλούνται όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία, να καταθέσουν εκ νέου τη νέα αίτηση που βρίσκεται στα συνημμένα μέχρι τη λήξη κατάθεσης των αιτήσεων στις 26-8-2020.

 

                                                                                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΗ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ