Αναρτάτε εκ νέου ο πίνακας κατάταξης της ειδικότητας ΥΕ Εργατών καθαριότητας Εξωτερικών χώρων της ΣΟΧ2/2021 ανακοίνωσης του Δήμου Σιντικής λόγω ισοβαθμίας από την 17η θέση μέχρι την 24η θέση στον πίνακα κατάταξης.

Δείτε εδώ τον πίνακα.