Τα εκλογικά τμήματα του Σιδηροκάστρου έχουν μεταφερθεί όλα στο Παλλατίδειο Γυμνάσιο και Λύκειο. Δείτε αναλυτικά τα τμήματα εδώ.