Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 752 Δ’/2-11-2022 – ΑΔΑ: ΩΝΙΓ4653Π8-ΘΘΝ) κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης της Π.Ε. Κιλκίς.

Ο κυρωμένος δασικός χάρτης τηρείται στον ιστότοπο «Ελληνικό Κτηματολόγιο» https://gis.ktimanet.gr/gis/forestfinal  μέσω του οποίου παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα του κυρωμένου δασικού χάρτη για κάθε ενδιαφερόμενο.

Δείτε την απόφαση εδώ