ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών κατοίκων, έτους 2020.

Δικαιούχοι θεωρούνται:

 1. Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ
 2. Πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες
 3. Άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67%
 4. Μακροχρόνια άνεργοι
 5. Στρατευμένοι οικογενειάρχες

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διάθεση των καυσόξυλων:

 1. Αίτηση – Υπέυθυνη Δήλωση (Συμπληρώνεται στο Δήμο)
 2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (Δίνεται από το Δήμο, απαραίτητη η προσκόμιση του Ε1)
 3. Βεβαίωση συνταξιούχων ΟΓΑ (Από τον αρμόδιο ανταποκριτή απαραίτητο το Βιβλιάριο Υγείας)
 4. Βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας (Για τις πολύτεκνες οικογένειες πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας)
 5. Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό 67% και πάνω
 6. Βεβαίωση μακροχρόνιας κάρτα ανεργίας (ΟΑΕΔ)
 7. Βεβαίωση στρατευμένων οικογενειών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όταν προσέρχονται για την εγγραφή τους.

Οι Αιτήσεις θα γίνονται από την Τετάρτη 4/11 μέχρι Πέμπτη 12/11 στο χώρο του ΚΑΠΗ (Κυλικείο) αυστηρά με τηλεφωνικό ραντεβού.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 23230 22524