Το Ν.Π.Δ.Δ «ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , στα πλαίσια των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ πραγματοποίησε σεμινάρια αγγλικής γλώσσας, στο Δημαρχείο Σιντικής στο Σιδηρόκαστρο , Ελευθερίου Βενιζέλου 34 στο ισόγειο , τις παρακάτω ημερομηνίες: ·         Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 8:00 – 14:00 ·         Τρίτη 15 Οκτωβρίου 8:00 – 14:00 ·         Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 8:00 – 14:00 Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για το τμήμα που ανήκουν και την ώρα προσέλευσής τους. Επίσης, στα πλαίσια πάλι των συνοδευτικών μέτρων του Τ.Ε.Β.Α πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 στην 10.00π.μ στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στο ισόγειο του Δημαρχείου Σιδηροκάστρου.   Μετά το πέρας της ημερίδας υπήρχε κινητή μονάδα (VAN), εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς επιστήμονες ανοιχτή προς όποιον θέλησε να ενημερωθεί ατομικά. Δόθηκαν εκπαιδευτικά παιχνίδια στα γονείς των παιδιών με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Βασικός άξονας της ημερίδας ήταν η  ενημέρωση για θέματα κοινωνικοποίησης των παιδιών των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. Εισηγητές ήταν η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός του Ι.Α.Τ.Α.Π. και η θεματολογία σχετιζόταν με τους τρόπους, τα μέσα και τους φορείς  κοινωνικοποίησης καθώς και της σημασίας αυτής. Στόχος της δράσης ήταν η ενθάρρυνση των παιδιών για κοινωνικοποίηση. Ταυτόχρονα, η κινητή μονάδα στόχευε στην ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα οφέλη της κοινωνικοποίησης, τις διαδικασίες ενίσχυσης αυτής και τα αποτελέσματα στην υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.