Με το υπ’ αριθ. 8019/31-05-2018 έγγραφό του το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου αποφάσισε την απαγόρευση της νομαδικής χοιροτροφίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα πατώντας το παρακάτω link το οποίο οδηγεί στο σχετικό έγγραφο.

Απαγορευτική Διάταξη Χοιροτροφίας.