Με ανακοίνωσή του το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου ενημερώνει τους δημότες αναφορικά με τη «Δίωξη αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών σε αγροτικές και λοιπές περιοχές».

Συγκεκριμένα, μετά από αίτηση ομάδας κυνηγών και έγκρισης του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου, στα πλαίσια υλοποίησης σχετικών αποφάσεων, με τις οποίες προβλέπεται η λήψη ειδικών διαχειριστικών μέτρων ελέγχου του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (Α.Π.Χ.) σε αγριόχοιρους, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του νοσήματος σε περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 «παραρτήματα», της ίδιας απόφασης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους περιορισμούς που καθορίζονται σε αυτή, θα πραγματοποιηθεί από ομάδα κυνηγών μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης & Σιδηροκάστρου, κατά παρέκκλιση θήρας αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις του άρθρου 259 του Ν.Δ 86/1969 και τις ανωτέρω σχετικές με το θέμα Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο αυτό:

  • Το Σάββατο 16–09–2023 και ώρα από 07:00 έως 11:00, στην περιοχή από Βυρώνεια προς Ομαλό και Μανδράκι, δεξιά και αριστερά του Εθνικού Δρόμου, εντός και εκτός ΚΑΖ Λίμνης Κερκίνης
Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση