Καλούνται όλοι οι εκλογείς του Δήμου Σιντικής άνδρες και γυναίκες την 21η Μαΐου 2023 ημέρα Κυριακή και από ώρα 07:00 μέχρι 19:00 να προσέλθουν στα πιο κάτω εκλογικά τμήματα των 6 εκλογικών περιφερειών του Δήμου Σιντικής, τα οποία έχουν ορισθεί με την 284475 (2150)/3-5-2023 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, να προβούν στην ανάδειξη των αντιπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα Ψηφοφορίας στον Δήμο Σιντικής