Με αφορμή την 109η Επέτειο της Απελευθέρωσης του Σιδηροκάστρου, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 δεν θα λειτουργήσουν οι δημοτικές υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σιντικής σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Σιντικής.

Όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα και με το Β.Δ. από 18.7.1957 (ΦΕΚ 151/14.8.1957), δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 μόνο όσες εδρεύουν στην πόλη του Σιδηροκάστρου.