Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. ΣΜΕ1/2018 ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου έως 31/7/2018.

Δείτε εδώ τον Πίνακα Κατάταξης.