Έπειτα από σοβαρή βλάβη που παρουσιάστηκε στο απορριμματοφόρο όχημα της ανακύκλωσης του Δήμου Σιντικής και η μη δυνατότητα άμεσης επισκευής της, το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου ενημερώνει τους επαγγελματίες και τους δημότες του ότι δε θα γίνει η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών μέχρι την αποκατάστασή της.

Παρακαλούμε όλους τους δημότες να μη βγάζουν το ανακυκλώσιμο υλικό μέχρι την έκδοση νεώτερης ανακοίνωσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.