Ο Δήμος Σιντικής, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, αποφασίζει την αναστολή για διάστημα δύο εβδομάδων και συγκεκριμένα  έως τις 29 Μαρτίου και έως νεωτέρας, την λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής, ως μέτρο διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  προστασίας των δημοτών και ειδικότερα των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στον μέγιστο βαθμό, από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19.  Μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης.