Δείτε αναλυτικότερα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (κάντε click για να κατεβάσετε την αίτηση)

 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 24/08/2020 έως την Τετάρτη 26/08/2020 και θα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : misthodosia@sidiki.gr.  Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.