Το ΝΠΔΔ «Πρόνοια & Αγωγή Δήμου Σιντικής» ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής» , που εδρεύει στο Νέο Πετρίτσι Ν. Σερρών.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση. Δείτε εδώ το Παράρτημα Ανακοινώσεων. Δείτε εδώ το Έντυπο.