Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης της αριθ. ΣΟΧ2/2023 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  είκοσι επτά (27) καθαριστριών σχολείων οι επτά (7) εκ των οποίων πλήρους απασχόλησης και οι υπόλοιπες είκοσι (20) μερικής απασχόλησης.

Για να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης πλήρους απασχόλησης πατήστε: εδώ

Για να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης μερικής απασχόλησης πατήστε: εδώ