Ο δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης – προσληπτέων της αριθ. ΣΟΧ3/2021 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  είκοσι τεσσάρων (24) καθαριστριών σχολείων, οι έξι (6) εκ των οποίων πλήρους απασχόλησης και οι υπόλοιπες δεκαοκτώ (18) μερικής απασχόλησης.

Για να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης πλήρους απασχόλησης πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης μερικής απασχόλησης πατήστε εδώ,