Μετά από τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου στη λαϊκή αγορά Ροδοπόλεως να συμμετάσχει το σύνολο των μικροπωλητών και παραγωγών, διαπιστώθηκε η μη λειτουργικότητα του μέτρου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πωλητών και των δημοτών, που επισκέπτονται τη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, αποφασίζονται τα παρακάτω:
  1. Την Τετάρτη 20/05/2020 στη λαϊκή αγορά Ροδοπόλεως επιτρέπεται η εγκατάσταση των παραγωγών και μικροπωλητών που διαθέτουν μονό αριθμό θέσης.
  2. Την Τετάρτη 27/05/2020 στη λαϊκή αγορά Ροδοπόλεως επιτρέπεται η εγκατάσταση των παραγωγών και μικροπωλητών που διαθέτουν ζυγό αριθμό θέσης.
  Για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές του Δήμου Σιντικής ισχύει ότι ανακοινώθηκε στις 11/05/2020.        

Ο Αντιδήμαρχος

Λεωνάκης Λεωνίδας