Ο Δήμος Σιντικής σας ενημερώνει ότι λόγω λήξης της σύμβασης με την αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων, θα αποσύρει άμεσα τους τοποθετημένους κάδους ογκωδών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη νέας σύμβασης, με την έναρξη της οποίας θα επανατοποθετηθούν οι κάδοι.