Ο δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ 4/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ενός υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων με κωδικό ειδικότητας 101 και ενός ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (σκαπτικού μηχανήματος) με κωδικό ειδικότητας 102

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 101  πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 101  πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων με κωδ. 101  πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 102  πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 102  πατήστε εδώ,

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από αύριο  12/11/2020 μέχρι 23/11/2020.