Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ 3/2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών δύο (2) υπαλλήλων με ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης   πατήστε εδώ,

 Για να δείτε τον πίνακα επιτυχόντων   πατήστε εδώ,

 Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων   πατήστε εδώ,

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από αύριο  09/01/2020 μέχρι 20/01/2020.