Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της: 

α) αριθμ. ΣΟΧ1/2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Προσχολικής Αγωγής Βρεφονηπιοκόμων για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου έως 31/7/2020.

β) αριθμ. 1524/9-12-2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», με σύμβαση έργου έως 31/7/2020.

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης για τον ΠΕ Παιδίατρο Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης για τον ΤΕ Βρεφονηπιοκόμο