Η με αριθμό κατάθεσης 1561/2016 αίτηση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΙΝΤΙΚΗ Δ.Α.Ε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία αιτείται την ακύρωση της με αριθμό 9126/60/2016 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναβάλλεται λόγω μη εισήγησης για την υπό κρίση υπόθεση από τον εισηγητή δικαστή του ΣτΕ. Η υπόθεση αυτή από τη αρχική δικάσιμο της την 6-12-2016 δεν εκδικάζεται  συνεχώς μέχρι σήμερα από το ΣτΕ πάντα λόγω ελλείψει εισηγήσεως ,απαραίτητης προϋπόθεση για τη συζήτησή της.
Δελτίο Τύπου
Δήμου Σιντικής