Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα της υπ΄αριθ. ΣΟΧ 2/2018 ανακοίνωσης του ΝΠΔΔ «Πρόνοια @Αγωγή» για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Προσχολικής Αγωγής Βοηθών Βρεφοκόμων.

Δείτε τον πίνακα εδώ.