ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αποτελέσματα της με αριθ. ΣΜΕ 1/2018 Ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή Δήμου Σιντικής».

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. ΣΜΕ1/2018 ανακοίνωσης για…
On  

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας Υ.Ε. Προσωπικό Καθαριότητας από το Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή Δήμου Σιντικής».

Το Ν.Π.Δ.Δ «Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής» Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…
On  

Διανομή πρωινού σε μαθητές του Γυμνασίου – Λυκείου Κάτω Ποροΐων με την ευγενική χορηγία της εταιρίας ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

Ο Δήμος Σιντικής στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική κατάσταση…
On  

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ΠΕ Παιδιάτρου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή Δήμου Σιντικής».

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά…
On  

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αριθ. ΣΟΧ 2/2018 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη οκτώ (8) εργατών καθαριότητας.

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Αριθ. ΣΟΧ2/2018 ανακοίνωσης για την πρόσληψη οκτώ (8)…
On  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ-ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 2018

 «Με βάση πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ) ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εμβολιασμού…
On  

ΑΡΧΕΙΟ